ISO-certifierade molntjänster


Våra organisations- och datacenter-specifika ISO-certifieringar

ISO certified organisation

Company Owners Company Management Network Administrators System Administrators Developers SIRT
Location Karlskrona Karlskrona & Stockholm Karlskrona Karlskrona Karlskrona Karlskrona
Jurisdictions Sweden & EU Sweden & EU Sweden & EU Sweden & EU Sweden & EU Sweden & EU
Certifications ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001
ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001
ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301
ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001

Certified Cloud Data Centers

Frankfurt Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Jurisdictions Germany & EU Sweden & EU Sweden & EU New York & US UAE Japan
DR Backup Location Frankfurt am Main Stockholm Stockholm Buffalo, NY Dubai Tokyo
Certifications ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001
ISO 14001 ISO 14001 ISO 27001 ISO 22301 ISO 22301 ISO 14001
ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301
ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001