Europeiska molntjänster


Vi tillhandahåller skalbara och kostnadseffektiva molntjänster från våra datacenter runt om i världen. Med vår publika molnplattform får du omedelbar tillgång till beräkningskraft i molnet och fullständig kontroll över var och hur din data lagras. Vi erbjuder moln med inbyggd regelefterlevnad för företag och organisationer inom reglerade branscher. Våra infrastrukturexperter finns med dig hela vägen och kan hjälpa dig att bygga publika, privata och hybrida molnlösningar i stor skala.

Folksam ökar innovationstakten med Compliant Cloud


"De viktigaste kriterierna i upphandlingen var att hitta en driftpartner som kunde hantera OpenStack, erbjuda oss den skalbarhet vi var ute efter, vara ett kostnadseffektivt alternativ samt efterleva de hårda regulatoriska krav som vi har i vår bransch"

Läs mer om
Compliant Cloud

SBAB ökar snabbheten och kundnyttan


Vi upplever att City Network tillhandahåller tekniska lösningar som ligger i absolut framkant och som tillför SBAB mervärde, därtill med en stort fokus på hållbar it, högt säkerhetsmedvetande och med stor proaktivitet och innovation som kommer oss och våra kunder till del i vardagen

Läs mer om
Private Cloud

Clavister använder Cleura Cloud som bas när de satsar på cybersäkerhet som molntjänst


City Network har en unik position på marknaden. De har tjänster som väl svarar upp till de amerikanska jättarnas kvalitet vilket är en förutsättning. Men utöver har de processer på plats och ett genomarbetat säkerhetstänk som är helt unikt Europa. För oss blir City Network därför det enda europiska alternativet som dessutom har det lilla företagets fördelar i form av möjligheter till ett nära samarbete. Kombinationen av alla dessa fördelar är något som vi på Clavister värderar högt

Läs mer om
Public Cloud

Våra tjänster

Compliant Cloud

Compliant Cloud är IT-infrastruktur som tjänst med inbyggd regelefterlevnad. Tjänsten säkerställer att din organisation kan uppfylla de lagkrav som ställs på din bransch gällande behandling, revision och skydd av information.

Public Cloud

Genom att använda Cleura Public Cloud kan du bygga en säker infrastruktur med hög tillgänglighet och redundans. Den underliggande infrastrukturen och det globala nätverket mellan våra geografiska regioner säkerställer att våra kunder kan utnyttja serverkraft och datalagring var helst de önskar och enkelt flytta mellan olika zoner.

Private Cloud

Private Cloud är en nyckelfärdig lösning för dig som behöver en dedikerad OpenStack-baserad molnlösning. Vi bygger ditt privata moln från grunden och använder samma hårdvara och metod som vi gör i vårt publika moln. När vi är klara lämnar vi över nyckeln till din helt egna molntjänst.

Managed Services

Vårt Managed Services-team kan fungera som dina fjärrhänder för att säkerställa att dina databaser, säkerhetskopior, Kubernetes-kluster och mer tas om hand 24/7/365.

Professional Services

Våra tekniker och arkitekter utmärker sig inom open source-lösningar för cloud computing och distribuerad lagring och kan hjälpa din organisation varje steg på vägen.

Cleura Cloud Academy

Cleura Cloud Academy kan utbilda din organisation inom olika delar av cloud computing. Vi tillhandahåller både självstudier och lärarstyrda utbildningar, teknisk dokumentation och skräddarsydda kurser för just era behov.