Kubernetes

Optimera driftsättningen av dina applikationer, minska dina kostnader och förbättra tillförlitligheten och skalbarheten. Kör Kubernetes i Cleura Cloud för att öka din organisations konkurrenskraft.
Containers
Image

Cleura Container Orchestration Engine

Inbyggt i Cleura Cloud och redo att drifta din applikation.
Image
Leverera en bra kundupplevelse genom att snabbt distribuera ny programvara med Cleura Container Orchestration Engine.
Image
Utnyttja molnresurser effektivt så att du kan spendera mer på att skapa innovation och mindre på din molnfaktura.
Image
Förbättra din utvecklingsprocess genom att bygga den en gång, återanvända den, och köra dina kluster var som helst.
I vår utvärdering av containerteknologier fann vi Cleura Container Orchestration Engine som väldigt användarvänlig jämfört med andra lösningar för container orchestration. Att komma igång var lika enkelt som att skapa ett konto. Informationssäkerhet är avgörande i vår bransch och med Cleura kan vi göra application containerization utan uppoffringar.

Sammantaget har vår resa med Cleura varit en väldigt positiv upplevelse.

Richard Alvegård, CTO på Vitec Appva
Richard Alvegård, CTO at Vitec Appva
Image

Managed Kubernetes

En plattform som kringgår komplexiteten i att köra Kubernetes genom molnbaserad teknik. Byggt med öppen källkod och som lever upp till Europeisk regelefterlevnad.
Öka takten
Snabbare driftsättning med automatiserad resurshantering.
Fokusera på innovation
Låt oss ta hand om dina kluster så att du kan lägga tid på annat.
Skala för maximal ROI
Sömlös skalning efter behov för maximal ROI och hög tillförlitlighet.
  • Klusterhantering
  • Automatisk skalning
  • Övervakning & loggning
  • Utökad säkerhet
  • Regelefterlevnad
Image

Managed OpenShift

En fullt hanterad Kubernetes-plattform med enkel administration och inbyggda säkerhetsfunktioner.
Kortare ledtider
Snabbare utveckling och driftsättning jämfört med att själv köra OpenShift.
Förenklad drift
Överlåt driften av den underliggande infrastrukturen till experterna.
Minskade kostnader
Undvik behovet av intern OpenShift kompetens.
En dröm för utvecklare
Inkluderar CI/CD-pipelines, kodarkiv och instrumentpaneler.
Skalbart och säkert
Skala automatiskt upp eller ner applikationer baserat på efterfrågan.
Support i världsklass
Omfattande stöd med felsökning, problemlösning och rådgivning.

Fully managed Kubernetes powered by Elastisys

Together with our partner Elastisys, we can offer a secure and fully managed Kubernetes platform for organizations that build and operate applications critical to our society.
  • Integrerade verktyg
  • Automatisk skalning och självläkning
  • Rollbaserad åtkomstkontroll
  • Säkerhet som en del av designen
Image
Image

Jämför lösningar

  OpenStack Magnum Cleura Container Orchestration Engine Managed Kubernetes Managed OpenShift OpenShift as a Service
  Cleura Our partners
Kluster: Kontrollplan
Kluster: Driftsättning
Kluster: Övervakning N/A
Plattform: Uppdatering/uppgradering N/A
Plattform: Administration N/A (1)
Plattform: Övervakning N/A (1)
Plattform: Säkerhet N/A (1)
Platform: Felsökning & support N/A (1)
Nätverk & Brandväggskonfiguration N/A N/A
Backup & återställning N/A N/A
Dag-2 drift av plattformen N/A N/A

(1) Gäller kontrollplanet.

Image

Kom igång

Boka ett möte och låt oss berätta mer eller testa Cleura Public Cloud och Cleura Container Orchestration Engine direkt.
Intresserad av våra Managed Kubernetes- och OpenShift-lösningar? Boka ett möte före den 31 augusti och få 30% rabatt på ditt beräkningskraft, lagring och nätverk under dina första 3 månader. Gäller endast för nya kunder vid migrering till Cleura.
Image
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vårt integritetsmeddelande.
Image