Cleuras tjänster, regioner och underbiträden


Vi erbjuder Compliant Cloud, Public Cloud och Private Cloud i dessa regioner.

Uppdaterat 20 december, 2023
Tjänst och region Hårdvarans plats Administratörernas plats Underbiträde (uppgift, land) Överföring till tredje land, standardgrund enligt kapitel V Certifieringar och efterlevnad
Compliant Cloud

STO1HS
Stockholm, Sverige (EU) EU Om kunden använder containerorkestrering med Gardener: 23 Technologies GmbH (konsult för implementering av containerplattform, Tyskland) Nej ISO 9001
ISO 14001
ISO 22301
ISO 27001
ISO 27010
ISO 27013
ISO 27017
ISO 27701
Compliant Cloud

STO2HS
Stockholm, Sverige (EU) EU Om kunden använder containerorkestrering med Gardener: 23 Technologies GmbH (konsult för implementering av containerplattform, Tyskland) Nej ISO 9001
ISO 14001
ISO 22301
ISO 27001
ISO 27010
ISO 27013
ISO 27017
ISO 27701
Public Cloud

KNA1
Karlskrona, Sverige (EU) EU

Om kunden använder containerorkestrering med Gardener: 23 Technologies GmbH (konsult för implementering av containerplattform, Tyskland)

Nej ISO 9001
ISO 14001
ISO 22301
ISO 27001
Public Cloud

STO2
Stockholm, Sverige (EU) EU

Interxion Sverige AB (fjärrhänder, Sverige)

Om kunden använder containerorkestrering med Gardener: 23 Technologies GmbH (konsult för implementering av containerplattform, Tyskland)

Nej ISO 9001
ISO 14001
ISO 22301
ISO 27001
Public Cloud

FRA1
Frankfurt, Tyskland (EU) EU

Interxion GmbH (fjärrhänder, Tyskland)

Om kunden använder containerorkestrering med Gardener: 23 Technologies GmbH (konsult för implementering av containerplattform, Tyskland)

Nej ISO 9001
ISO 14001
ISO 22301
ISO 27001
Private Cloud Ditt val, enligt överenskommelse.

Cleura har ledningssystem certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 22301 (kontinuitetshantering) och ISO 27001 (cyber- och informationssäkerhet).

Cleura efterlever dessutom följande ISO-krav, riktlinjer och vägledningar enligt vad som anges ovan: ISO 27010 (riktlinjer för hantering av informationssäkerhet vid sektorsövergripande och interorganisatorisk kommunikation), ISO 27013 (vägledning för ett integrerat införande av ledningssystem för cyber- och informationssäkerhet och ledningssystem för tjänster), ISO 27017 (riktlinjer för säkerhetsåtgärder för molntjänster) och ISO 27701 (krav och vägledning för att upprätta, tillämpa, upprätthålla och kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd).

Läs mer om Cleuras certifieringar och efterlevnad.
  Frankfurt Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Public Cloud Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Compliant Cloud N/A 2 OpenStack Regions 1 OpenStack Region N/A N/A N/A
All future release dates presented here are rough estimations and can change at any time.