Cleuras tjänster, regioner och underbiträden


Vi erbjuder Compliant Cloud, Public Cloud och Private Cloud i dessa regioner.

Uppdaterat 20 december, 2023
Tjänst och region Hårdvarans plats Administratörernas plats Underbiträde (uppgift, land) Överföring till tredje land Certifieringar
Compliant Cloud

STO1HS
Stockholm, Sverige (EU) EU Om kunden använder Cleura Container Orchestration Engine: 23 Technologies GmbH (konsult för implementering av containerplattform, Tyskland) Nej ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001:2022
Compliant Cloud

STO2HS
Stockholm, Sverige (EU) EU Om kunden använder Cleura Container Orchestration Engine: 23 Technologies GmbH (konsult för implementering av containerplattform, Tyskland) Nej ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001:2022
Public Cloud

KNA1
Karlskrona, Sverige (EU) EU

Om kunden använder Cleura Container Orchestration Engine: 23 Technologies GmbH (konsult för implementering av containerplattform, Tyskland)

Nej ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001:2022
Public Cloud

STO2
Stockholm, Sverige (EU) EU

Interxion Sverige AB (fjärrhänder, Sverige)

Om kunden använder Cleura Container Orchestration Engine: 23 Technologies GmbH (konsult för implementering av containerplattform, Tyskland)

Nej ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001:2022
Public Cloud

FRA1
Frankfurt, Tyskland (EU) EU

Interxion GmbH (fjärrhänder, Tyskland)

Om kunden använder Cleura Container Orchestration Engine: 23 Technologies GmbH (konsult för implementering av containerplattform, Tyskland)

Nej ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001:2022
Private Cloud Ditt val, enligt överenskommelse.

Cleura är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 27001:2022 (informationssäkerhet, cybersäkerhet och skydd för personuppgifter).

ISO 27001:2022 är den senaste versionen av ISO 27001-standarden. Av särskild betydelse är standardens nya krav på kontinuitet för it-system, vilket säkerställer Cleuras beredskap för och förmåga att återhämta sig från incidenter.

Läs mer om Cleuras certifieringar.
  Frankfurt Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Public Cloud Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Compliant Cloud N/A 2 OpenStack Regions 1 OpenStack Region N/A N/A N/A
All future release dates presented here are rough estimations and can change at any time.