Managed Services,
Fokusera på din kärnverksamhet


Vårt Managed Services-team kan fungera som dina fjärrhänder för att säkerställa att dina databaser, säkerhetskopior, Kubernetes-kluster och mer tas om hand 24/7/365. Dessa tilläggstjänster kan appliceras på vilken del av din Cleura-infrastruktur som helst och låter dig fokusera på det du är bäst på medan vi gör samma sak.

Managed Database

Vår databashanterings- och övervakningstjänst låter dig fokusera på andra saker samtidigt som vi ser till att dina databaser är uppdaterade och fungerar 24/7/365.

Managed File Backup

Vi erbjuder en fullständigt omhändertagen filsäkerhetstjänst för alla våra kunder. Genom kontinuerliga inkrementella och krypterade säkerhetskopior ser vi till att din data är säker 24/7/365. Data säkerhetskopieras och lagras med hjälp av objek storage i valfri Cleura-region.

Server management & monitoring

Låt oss klappa dina virtuella servrar så att du kan fokusera på andra saker. Våra team kan övervaka, patcha, uppgradera och felsöka dina virtuella maskiner för att hålla dem friska och säkra.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss och berätta vilka tjänster du vill att vi tar hand om, så återkommer vi så snart vi kan.