Virtuella maskiner i Cleura Cloud


Våra virtuella maskiner ger flexibel och kostnadseffektiv beräkningskraft för alla typer av applikationer. Att skapa, starta och skala dina virtuella maskiner i Cleura Cloud tar bara några sekunder, och du betalar för de allokerade resurserna per sekund.

Vi tillhandahåller fyra typer av serverprofiler - Generic, Low Latency Disk, High Intensity CPU och GPU - för att kunna tillgodose en mängd olika behov och tillämpningar. Cleura Cloud använder OpenStack Nova, i separata installationer för var och en av våra platser, för att tillhandahålla virtuella maskiner.

Kom igång
Image
Image

Provisionering av virtuella maskiner

Provisionering av virtuella maskiner kan göras i Cleura Cloud Management Panel eller via OpenStack API.

Vår kontrollpanel är den perfekta platsen att starta din molnresa där du enkelt kan skapa, skala och kontrollera dina virtuella maskiner tillsammans med alla andra Cleura Cloud-funktioner som molnlagring och nätverksfunktioner. I kombination med verktyg för molnorkestrering och våra kraftfulla API:er kan du automatisera dina beräkningsresurser och hela din serverinfrastruktur med Cleura.

Kom igång

Serverprofiler i Cleura Cloud

Generic

En balanserad serverprofil som passar en mängd vanliga tillämpningar som webbservrar, små till medelstora databaser och utvecklingsmiljöer.
SEK PER CPU-TIMME

Low Latency Disk

Serverprofiler med låg latens som utnyttjar ett snabbare lagringssystem för att förbättra systemets totala prestanda. Perfekt för applikationer som kräver snabb och responsiv åtkomst till data.
SEK PER CPU-TIMME + SEK PER GB & TIMME

High Intensity CPU

En serverprofil som använder snabbare processorer och som är utformad för att hantera beräkningsintensiva arbetsbelastningar som databasoptimeringar och andra komplexa beräkningar.
SEK PER CPU-TIMME

GPU

GPU-baserade beräkningsresurser använder specialiserade processorer som möjliggör effektiv körning av parallella bearbetningsuppgifter, maskininlärning och vetenskapliga beräkningar.
SEK PER CPU-TIMME + SEK PER GPU & TIMME

Starta din första virtuella maskin

Att komma igång med Cleura Cloud är en enkel process och allt som krävs är ett konto. När du har skapat och verifierat ditt konto kan du börja bygga hela din molninfrastruktur via Cleura Cloud Management Panel eller med hjälp av vårt API.
Image
Image

3 Fördelar med virtuella maskiner från Cleura

Elasticitet

Du kan snabbt öka eller minska dina virtuella maskinresurser när som helst för att anpassa dem till behoven hos dina applikationer och arbetsbelastningar. Med våra funktioner för lastbalansering kan du upprätthålla tillgängligheten och du kan implementera automatisk skalning med OpenStack Heat och ett valfritt övervakningsverktyg.

Kontroll

Att hantera virtuella maskiner är inte svårare än att arbeta med vilken annan server som helst. Du har root-åtkomst till dina virtuella maskiner och kan starta om, uppgradera, nedgradera och interagera med dina servrar.

Kostnadseffektivitet

Vi erbjuder många olika profiler för virtuella maskiner som passar alla typer av behov. Alla våra beräkningsresurser faktureras per sekund. Börja i liten skala och skala upp eller ner när dina behov förändras för att balansera kostnader och prestanda.
Virtuella maskiner (VM) är en viktig del av virtualiseringstekniken och fungerar som separata, virtuella datorer i en enda fysisk server. De använder en programvara som kallas hypervisor för att dela och fördela den fysiska serverns resurser, t.ex. minne och processorkraft, mellan olika virtuella maskiner.

Detta upplägg är centralt för molntjänster, där virtuella servrar kan driftas i molnet - antingen ett privat moln för en organisation, ett publikt moln som delas av många eller Compliant Cloud lösningar. Virtuella maskiner möjliggör effektiv och flexibel användning av hårdvara, eftersom de kan köra olika operativsystem och applikationer oberoende av varandra.
En virtuell maskin (VM) fungerar genom att efterlikna en riktig dator i en programvarumiljö med hjälp av virtualiseringsteknik. Det är som att ha flera datorer som körs på en fysisk maskin, var och en med sina egna uppgifter och operativsystem.

Nyckeln till denna process är hypervisorn, en programvara som delar den fysiska serverns resurser, såsom processorkraft och minne, mellan dessa virtuella maskiner. Hypervisorn hanterar dessa resurser på ett effektivt sätt och ser till att varje virtuell maskin fungerar självständigt och inte stör de andra. Hanteringen omfattar fördelning av CPU-tid, allokering av minne och till och med hantering av lagring och nätverksanslutning. Varje virtuell maskin beter sig som om den hade sin egen hårdvara, körde sitt eget operativsystem och hade sin egen uppsättning applikationer.
En viktig fördel med virtuella maskiner är att varje VM fungerar självständigt med egna dedikerade resurser. Det ger ett effektivt utnyttjande av hårdvaran, lägre kostnader och bättre skalbarhet. Virtuella maskiner som hanteras av en hypervisor förbättrar också säkerheten genom att isolera olika applikationer och processer; om en virtuell maskin äventyras påverkas inte de andra.

I molnbaserad virtualisering ger virtuella maskiner en enorm flexibilitet eftersom användaren snabbt kan skala upp eller ner för att möta efterfrågan - perfekt för både privata och publika moln. Virtuella datorer underlättar också katastrofåterställning och erbjuder enkla backuplösningar eftersom de kan replikeras och flyttas mellan servrar i ett virtuellt nätverk.

Allt detta, i kombination med användarfördelarna med omedelbart skapande, kostnadseffektivitet och enkelhet, gör virtuella maskiner populära för allt från att testa ny programvara till att köra storskaliga applikationer i molnet.