Det är en lag, inte en debatt


På samma sätt som att en organisation måste följa våra finansiella lagar måste även våra dataskyddslagar följas.

Vi bygger alla våra molntjänster med ett enda syfte - vi vill ge din organisation möjligheten att behandla och lagra personuppgifter i enlighet med Europeisk datalagstiftning.
Vårt publika moln åtnjuter de flesta av dessa fördelar men finns även finns tillgängligt i datahallar utanför Europa. Det administreras av en större grupp medarbetare som inte genomgått samma rigorösa säkerhets- och bakgrundskontroller som den specialiserade personalen som administrerar Compliant Cloud.

Med Compliant Cloud och Compliant Office kan du vara säker på att din information...

Lagras i säkerhetsklassade datacenter inom EU

Endast behandlas av ett företag med säte i Europa

Administreras av säkerhetsklassad personal inom EU

Skyddas av datalagstiftningen som gäller i EU

Är utom räckhåll för myndigheter utanför EU

Information that you process and store in Compliant Cloud and Compliant Office is...

Never transferred outside the EU

Processed only by Cleura with its legal domicile in the EU

Administered by personnel with security clearance within the EU

Protected by the data protection laws in the EU

Out of reach for authorities outside of the EU

Compliant Cloud

Compliant Cloud är en molntjänst för företag inom branscher som regleras av specifika lagar, förordningar eller kundkrav gällande dataskydd och regelefterlevnad. Det är ett komplett koncept inom modernt dataskydd för att säkerställa granskningsbarhet, spårbarhet och pålitlighet vad gäller fysisk och logisk åtkomst.

Vi erbjuder Compliant Cloud direkt till statliga myndigheter och företag som ett pay-as-you-go IaaS, och det fungerar också som ryggraden för ytterligare tjänster som Compliant Office och Compliant by Cleura.

Din information behandlas av ett Europeiskt företag

Vi är baserade i Sverige och har svenska ägare. Det innebär att vi måste följa svenska och europeiska dataskyddslagar och inget annat.

Informationssäkerhet är en kedja som måste hållas intakt

Informationssäkerhetskedjan måste hållas intakt, från datahallen och dess anslutningar till våra administratörer som har tillgång till utrymmen och system. Vi har inte bara certifierat våra fysiska utrymmen enligt en rad olika ISO standarder utan även våra administratörer. Alla våra administratörer bor och arbetar inom EU. Vi investerar även i omfattande bakgrundskontroller i enlighet med nationella dataskyddslagar såsom säkerhetsskyddslagen i Sverige.

Compliant Cloud

Compliant Cloud är en molntjänst för företag inom branscher som regleras av specifika lagar, förordningar eller kundkrav gällande dataskydd och regelefterlevnad. Det är ett komplett koncept inom modernt dataskydd för att säkerställa granskningsbarhet, spårbarhet och pålitlighet vad gäller fysisk och logisk åtkomst.

Vi erbjuder Compliant Cloud direkt till statliga myndigheter och företag som ett pay-as-you-go IaaS, och det fungerar också som ryggraden för ytterligare tjänster som Compliant Office och Compliant by Cleura.

Din information behandlas av ett Europeiskt företag

Vi är baserade i Sverige och har svenska ägare. Det innebär att vi måste följa svenska och europeiska dataskyddslagar och inget annat.

Informationssäkerhet är en kedja som måste hållas intakt

Informationssäkerhetskedjan måste hållas intakt, från datahallen och dess anslutningar till våra administratörer som har tillgång till utrymmen och system. Vi har inte bara certifierat våra fysiska utrymmen enligt en rad olika ISO standarder utan även våra administratörer. Alla våra administratörer bor och arbetar inom EU. Vi investerar även i omfattande bakgrundskontroller i enlighet med nationella dataskyddslagar såsom säkerhetsskyddslagen i Sverige.