Det är en lag, inte en debatt


På samma sätt som att en organisation måste följa våra finansiella lagar måste även våra dataskyddslagar följas.

Vi bygger alla våra molntjänster med ett enda syfte - vi vill ge din organisation möjligheten att behandla och lagra personuppgifter i enlighet med Europeisk datalagstiftning.
Vårt publika moln åtnjuter de flesta av dessa fördelar men finns även finns tillgängligt i datahallar utanför Europa. Det administreras av en större grupp medarbetare som inte genomgått samma rigorösa säkerhets- och bakgrundskontroller som den specialiserade personalen som administrerar Compliant Cloud.

Med Compliant Cloud kan du vara säker på att din information...

Överförs aldrig utanför EU

Endast behandlas av företag med säte i EU

Administreras av bakgrundskontrollerad personal inom EU

Skyddas av datalagstiftningen som gäller i EU

Är utom räckhåll för myndigheter utanför EU

Compliant Cloud

Compliant Cloud är en molntjänst för företag inom branscher som regleras av specifika lagar, förordningar eller kundkrav gällande dataskydd och regelefterlevnad. Det är ett komplett koncept inom modernt dataskydd för att säkerställa granskningsbarhet, spårbarhet och pålitlighet vad gäller fysisk och logisk åtkomst.

Vi erbjuder Compliant Cloud direkt till statliga myndigheter och företag som ett pay-as-you-go IaaS, och det fungerar också som ryggraden för ytterligare tjänster som Compliant by Cleura.

Din information behandlas av ett Europeiskt företag

Vi följer svensk och europeisk dataskyddslagstiftning. Vi behöver inte följa amerikanska lagar som kan nå din data även om du lagrar den i EU.

Informationssäkerhet är en kedja som måste hållas intakt

Våra fysiska anläggningar, Compliant Cloud-tjänster och administratörer följer strikta säkerhetscertifieringar. Compliant Cloud-administratörer bor och arbetar inom EU. Vi investerar i noggranna bakgrundskontroller.

Compliant Cloud

Compliant Cloud är en molntjänst för företag inom branscher som regleras av specifika lagar, förordningar eller kundkrav gällande dataskydd och regelefterlevnad. Det är ett komplett koncept inom modernt dataskydd för att säkerställa granskningsbarhet, spårbarhet och pålitlighet vad gäller fysisk och logisk åtkomst.

Vi erbjuder Compliant Cloud direkt till statliga myndigheter och företag som ett pay-as-you-go IaaS, och det fungerar också som ryggraden för ytterligare tjänster som Compliant by Cleura.

Din information behandlas av ett Europeiskt företag

Vi följer svensk och europeisk dataskyddslagstiftning. Vi behöver inte följa amerikanska lagar som kan nå din data även om du lagrar den i EU.

Informationssäkerhet är en kedja som måste hållas intakt

Våra fysiska anläggningar, Compliant Cloud-tjänster och administratörer följer strikta säkerhetscertifieringar. Compliant Cloud-administratörer bor och arbetar inom EU. Vi investerar i noggranna bakgrundskontroller.