Intuitiv molnadministration


En kraftfull och kapabel molnplattform behöver ett robust system för hantering och verktyg för data governance och automatisering. Allt detta finns i vårt molnhanteringssystem. Tillsammans säkerställer de att att din organisations dagliga arbete med drift och underhåll av er molninfrastruktur sker snabbt, effektivt och tillförlitligt.

Full kontroll över din data

Vårt skräddarsydda molnhanteringssystem är designat för att ge dig en bra överblick av hela din virtuella it-infrastruktur. Här bygger, skalar och underhåller du enkelt hela din servermiljö i ett enda gränssnitt. Övervakning av dina virtuella servrar ingår och du kan även övervaka externa resurser. Med orkestrering, som drivs av OpenStack Heat, kan du programmera och driftsätta hela din molninfrastruktur med enbart kod.

Administration

Orkestrering

Övervakning

Fördelarna med att administrera dina molntjänster i Cleura

Molnhanteringssystem

Alla funktioner du behöver för drift och underhåll av din molninfrastruktur i ett intuitivt gränssnitt.

Gör mer med API:er

För avancerade användare är kan vår molnplattform göra mycket mer än vad som syns på ytan. Med OpenStack i botten har du tillgång till alla funktioner som finns tillgängliga i var och en av de installerade projekten. I vår OpenStack projektmatris kan du se vilka OpenStack projekt som finns installerade i respektive region.

Spara tid och resurser

Det finns ingen anledning att bygga upp komplexa it-miljöer från grunden mer än en gång. Med orkestrering kan du designa en grundläggande miljö med hjälp av kod och sedan driftsätta den automatiskt - om och om igen.