Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Miljödata förlitar sig på Cleura för bättre arbetsmiljö i Sveriges kommuner

januari 30, 2023
/
Artikel

Det svenska företaget Miljödata använder Cleuras molntjänster för att hjälpa 90 000 chefer i Sverige att uppnå en sund arbetsmiljö. Företaget levererar stödssystem för personal- och hälsorelaterade frågor till kunder inom både offentlig och privat sektor, där drygt 80 procent av Sveriges kommuner använder deras tjänster.

Lär dig mer om Miljödatas framgångar och lyssna på Stacken-avsnittet där Kim och Daniel gästas av företagets CTO, Anders Johansson.

Miljödata – Kundcase
Miljödata förlitar sig på Cleura för att förbättra arbetsmiljön i drygt 80% av Sveriges kommuner
cleura.com
Förändring och digital evolution för friskare arbetsplatser
Idag gästas vi av Anders Johansson, CTO på Miljödata, för att diskutera förändring och digital evolution.
youtube.com

Efterfrågade system för processtöd

Miljödata levererar system för processtöd inom personal- och hälsorelaterade frågor. Drygt 80 procent av Sveriges kommuner använder deras tjänster och över en miljon anställda är anslutna till deras system. Företagets produkter täcker alla områden av systematiskt arbetsmiljöarbete och omfattar stöd för rehabilitering, system för arbetsskador och ersättning, frånvaro- och närvarorapportering samt för personalanteckningar.

Vi är en innovationsdriven organisation som jobbar med teknikutveckling. Men vårt fokus ska vara att utveckla det bästa tänkbara systemstödet för våra kunders arbetsmiljöarbete.

Erik Hallén – VD, Miljödata

Läs hela kundcaset

Miljödata – Kundcase
Miljödata förlitar sig på Cleura för att förbättra arbetsmiljön i drygt 80% av Sveriges kommuner
cleura.com

Cleura möjliggör innovation utan att offra regelefterlevnad

Företaget har levererat sina system som webbaserade lösningar sedan början av 2000-talet. Med ökade datavolymer och krav på säkerhet, redundans och efterlevnad vände sig Miljödata till Cleura för sin IT-drift för att säkerställa att dessa behov uppfylls och samtidigt frigöra tid för att fokusera på att utveckla sina egna lösningar. Genom att göra detta har Miljödata lockat till sig nya och större kunder.

Genom att använda Cleuras tjänst object storage har vi möjliggjort för våra kunder att lagra mer data och information i systemen. Då kunderna får mer data, och dessutom allt samlat på en plats, får de större möjlighet att agera på den samlade informationen. På så sätt får de bättre underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket i sin tur skapar förutsättningar för friskare organisationer.

Erik Hallén – VD, Miljödata

Behöver du hjälp med din förändringsresa?

Svara på ett antal frågor så berättar vi hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

1Start
2Verksamhet
3Organisation
4Tjänster
5Kunder
6Kontakt
7Indikation
Svara på ett antal frågor och lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi hur vi bäst kan hjälpa din organisation och hur ni kan dra nytta av våra IT-infrastrukturtjänster samt de tjänster och lösningar som finns i vårt ekosystem.