Cleuras moln centralt när digitala vårdtjänsten AsthmaTuner hjälper fler astmatiker till ett symptomfritt liv

Image
AsthmaTuner är en digital tjänst för att diagnostisera och behandla astma utvecklad av Svenska MediTuner. 10 % av jordens befolkning beräknas ha astma och tjänsten är framtagen utifrån visionen att alla astmatiker ska kunna leva utan symptom. All patientdata hanteras med full integritet i Cleura Compliant Cloud.

AsthmaTuners vision är att leverera en framtidssäker astmavård till både patienter och hälso- och sjukvårdsaktörer i hela världen. Genom en unik och kliniskt testad tjänst, som kombinerar en digital lungfunktionsmätare (s.k spirometer) med en app i telefonen, kan astmatiker på ett enkelt sätt testa sin lungfunktion och säkerställa att de tar rätt dos astmamedicin dagligen. AsthmaTuner riktar sig även till de patienter som utreds för astma och både underlättar och snabbar på utredningen. Därmed digitaliserar tjänsten vårdkedjan för en hel patientgrupp.

”Drivkraften är att ingen ska behöva gå med obehandlad astma och att alla som har diagnostiserats med astma ska få rätt vård. Vårt mål är därför att hjälpa både astmatiker och vårdgivare att nå dit”, säger Eric Alhanko, vd för AsthmaTuner.
The driving force is that no one should have to go with untreated asthma and that everyone who has been diagnosed with asthma should receive the right care. Our goal is therefore to help both asthmatics and healthcare providers achieve this.
Eric Alhanko, CEO of AsthmaTuner
Vi arbetar alltid nära regionens eller sjukhusets dataskyddsombud när vi inleder ett nytt samarbete. I detta sammanhang är Cleuras säkra molntjänst med inbyggd regelefterlevnad helt central för att vården ska acceptera tjänsten
Eric Alhanko, vd för AsthmaTuner

Säker molnlagring av patientdata helt avgörande

Som leverantör till hälso- och sjukvården är det helt centralt är att säkerställa att all patientdata hanteras och lagras säkert och i enlighet med de hårda krav, regler och lagar som omgärdar branschen. Mot bakgrund av dessa krav levereras AsthmaTuner från Cleura Compliant Cloud - en molntjänst för organisationer med höga krav på säkerhet och regelefterlevnad.

”Vi arbetar alltid nära regionens eller sjukhusets dataskyddsombud när vi inleder ett nytt samarbete. I detta sammanhang är Cleuras säkra molntjänst med inbyggd regelefterlevnad helt central för att vården ska acceptera tjänsten”, förklarar Eric.

Han fortsätter: ”I och med att vi hanterar patientdata så måste vi förhålla oss både till GDPR och andra datasäkerhetslagar på de marknader vi erbjuder AsthmaTuner, vilket fungerar utmärkt i Cleuras moln”.
Image

Säkra digitala vårdtjänster avgörande för att möta framtida vårdbehov

AsthmaTuner är redan upphandlad av ett tiotal sjukvårdsregioner i Sverige, exempelvis i Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län. Tjänsten erbjuds även via flera sjukhus i Norge.

För att effektivisera astmavården och förenkla diagnostisering pågår just nu en klinisk studie i Region Stockholm. Studien är ett forskningssamarbete som drivs genom Karolinska Institutet, och ett 10-tal vårdcentraler och deras patienter som använder AsthmaTuner för en snabbare och säkrare diagnostisering.

”Det är otroligt positivt att Region Stockholm genomför det här forskningssamarbetet. Vi är medvetna om att vården, särskilt i Stockholm, är ansträngd och här kan AsthmaTuner frigöra tid till annan vård”, säger Eric.

För att ge fler patienter och vårdgivare tillgång till AsthmaTuner väntar en vidare expansion ut i världen. Expansionen kommer att ske med Cleura som molnplattform.

I april 2023 utsågs AsthmaTuner till 'Bästa digitala teknik för astma' av EFA, en samarbetsorganisation som företräder 45 patientföreningar i 26 olika länder inom astma och andra luftvägssjukdomar.

”Digitala vårdtjänster kommer behövas i stor skala för att möta vårt framtida vårdbehov. Samtidigt är vårdsektorn särskilt beroende av lösningar som inte riskerar patientsäkerheten eller den personliga integriteten. I detta sammanhang är AsthmaTuner ett väldigt bra exempel, och det är glädjande att se att deras teknik på våra molntjänster har fått så stort genomslag och nu sprids vidare i världen”, säger Johan Christenson, innovationschef på Cleura.

Låt oss berätta mer

Vill du veta mer om hur Cleura kan lösa dina regulatoriska utmaningar, påskynda din digitaliseringsresa och öka din innovationstakt?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig för att berätta mer.