Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

SBAB väljer City Network

november 15, 2017
/
Pressmeddelanden

City Network, en ledande global leverantör av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, meddelar idag att SBAB Bank AB har valt att etablera delar av sin IT-infrastruktur i företagets branschspecifika tjänster, City Cloud for Bank & Finance. SBAB blir därmed en av de första bankerna i Europa som etablerar delar av sin IT-miljö i en OpenStack-baserad tjänst.

 

SBAB är Sveriges femte största bank och erbjuder lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB har cirka 350 000 kunder och antalet medarbetare uppgår till cirka 500. SBAB:s vision är att erbjuda Sveriges bästa bolån och gör det bland annat genom att sträva efter att leverera kundlöften med tillgänglighet, transparens och omtanke. SBAB vill växa och målet är att öka marknadsandelarna på såväl privat- som på företagarsidan. Hittills under 2017 har marknadsandelarna växt från 7,35 till 7,52 % tack vare bra villkor, enkelhet och kundbemötande.

 

SBAB har ambitionen att leverera en kundupplevelse utöver det vanliga. För att möjliggöra detta krävs en modern och flexibel IT-infrastruktur med tillhörande tjänster som möjliggör flexibilitet och snabbhet att utveckla, testa och etablera nya digitala funktioner och tjänster.

 

– City Cloud for Bank & Finance som tillhandahålls av City Network är en lösning som väl matchar de behov som SBAB har. Vår bedömning är att lösningen ligger i framkant och uppfyller våra krav på regelefterlevnad och säkerhet, säger Danne Alenius, Chef IT Operations.

 

City Network har sedan 2015 erbjudit fristående, branschspecifika moln anpassade för företag med särskilt höga krav på säkerhet och regelefterlevnad med samma funktionalitet, kostnadseffektivitet och flexibilitet som i företagets publika molntjänst.

 

– Just nu står bankerna inför en enorm utmaning och en helt ny konkurrenssituation. Precis som övriga traditionella företag måste de därför hela tiden utveckla sitt erbjudande, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network och styrelsemedlem i OpenStack Foundation. Tiden när ett utvecklingsprojekt fick ta sex månader är förbi, digital innovation måste ske dynamiskt och i det arbetet är en skalbar IT-infrastruktur byggd på öppenhet en mycket viktig hörnsten. Mot bakgrund av detta är det därför mycket glädjande att SBAB som första svenska bank går i bräschen och vi ser mycket fram emot att få arbeta med dem, avslutar Johan.

 

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016 enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.