Cleuras miljöpolicy


Cleuras miljöpolicy är en del av vår ESG (Environmental, Social & Governance) och HCM (Human Capital Management) strategi, som omfattar riktlinjer och insatser inom utvalda United Nations Sustainable Development GoalsFN-mål för hållbar utveckling. På Cleura arbetar vi för att skydda och bevara vår miljö och fördjupar vårt engagemang utöver att uppfylla lagstadgade standarder.
Hållbarhet som en grundläggande filosofi: Våra verksamheter, produkter och tjänster är utformade med en akut medvetenhet om deras miljömässiga fotavtryck. Vi använder miljövänliga metoder för att minska negativ påverkan. Vi arbetar för prisvärd och ren energi genom att använda och främja renare energilösningar. Vårt arbete med ansvarsfull konsumtion och produktion syftar till att göra våra processer mer hållbara. Vi menar allvar med att vidta klimatåtgärder och arbeta för att hantera effekterna av klimatförändringarna. I linje med Industri, innovation och infrastruktur fokuserar vi på att bygga stabila och gröna infrastrukturer samtidigt som vi främjar hållbara branschmetoder.
Kontinuerliga miljöförbättringar: Vårt engagemang för miljön är inte statiskt. Vi ser miljöansvar som en ständigt pågående resa. Vi höjer ständigt våra standarder genom att hålla oss uppdaterade med de senaste gröna metoderna, materialen och praxis.
Utbildning och medvetenhet: Att ge vårt team kunskap är avgörande. Vi odlar en miljömedveten och proaktiv arbetsstyrka genom att upplysa vår personal om miljöhänsyn och bästa praxis.
Proaktivt leverantörsengagemang: Vår vision om miljöansvar sträcker sig till vårt nätverk av partners. Vi ställer tydliga förväntningar och uppmanar våra leverantörer att anpassa sig till vårt engagemang för hållbarhet.
Öppen kommunikation: Samarbetsinsatser förstärker vår påverkan. Genom att interagera med intressenter och branschkollegor håller vi oss uppdaterade och påverkar den bredare miljökonversationen.
Vision om noll påverkan: Vårt mål är en harmonisk samexistens med miljön, där vår verksamhet endast lämnar positiva avtryck och där vi förespråkar förebyggande, miljöpositiva åtgärder framför reaktiva åtgärder.
Ledarskap och delat ansvar: På Cleura är miljömässig framgång en kollektiv strävan. Medan vårt ledarskap avsätter resurser och anger riktningen, delar varje Cleura-medlem, oavsett roll, ansvaret. Tillsammans strävar vi efter att vara ansvarsfulla förvaltare av miljön.

Vår obevekliga strävan är att arbeta på ett sätt där vår miljöpåverkan ständigt minskar våra utsläpp. Oavsett om det sker genom återanvändning, återvinning eller genom att införa innovativa gröna lösningar, strävar vi efter att samexistera harmoniskt med den miljö som försörjer oss alla.