Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Uppdatering om Covid-19

mars 24, 2020
/
Nyheter

Till våra kunder.

Vi står inför en rejäl utmaning. Den globala virusutbrottet påverkar oss alla och i dessa tider behöver vi alla hjälpas åt.

Jag vill börja med att poängtera vikten av att följa instruktioner och rekommendationer från hälsovårdsmyndigheten i din region. Det här är av yttersta vikt för alla, även alla anställda på City Network. Som en åtgärd arbetar vi på City Network hemifrån sedan den 13:e mars.

Under de senaste två veckorna har vi sett det uppenbara behovet av väl fungerande IT-infrastruktur. Det är ett bevis på hur viktig digitaliseringsresa som vi genomgått under det senaste decenniet är och har varit.

Som leverantör av själva grunden i den digitala transformationen är vi väl förberedda. Låt mig speciellt berätta om de investeringar som vi har gjort för att certifiera vårt företag enligt ISO 22301, en internationellt erkänd standard för affärskontinuitet.

För att kunna få det här certifikatet behöver i princip alla aspekter av vår verksamhet granskas och godkännas av en extern part. Syftet med att gå igenom våra roller, successionsordning, vårt sätt att arbeta, system, nätverk, beroenden och riskbedömningar är att säkerställa att vi har förmågan att leverera våra tjänster även i krissituationer. Vi har övat olika scenarion på våra kontor som förberedelse inför olika oväntade händelser. Idag är jag väldigt glad att vi ansträngde oss och gick igenom den här omfattande certifieringsprocessen. Det är de här processerna som idag gör det möjligt för oss att leverera våra tjänster till våra kunder och enligt de överenskommelse vi har.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och våra erfarenheter, oavsett om det handlar om hur vi säkerställer att vår verksamhet fortsätter som vanligt och utan avbrott eller hur vi arbetar på distans. Både ur ett tekniskt perspektiv men även vad gäller personal och kultur. Tveka inte att höra av dig till din kontaktperson på City Network, vi finns här.

Vi kommer att övervinna den här situationen. Tillsammans säkerställer vi kontinuitet för både människor, företag och våra samhällen.