Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

City Network ett av sex Gasell-företag i Blekinge

november 20, 2014
/
Pressmeddelanden

De är inte många – Gasell-företagen – men de är desto bättre. Och viktiga – inte minst för sysselsättningen. I år är det knappt 900 bolag i hela landet som rankas som riktiga snabbväxare av affärstidningen Dagens industri. I Blekinge län är de inte fler än sex. Och ett av dem är City Network. Det är andra året i rad som det Karlskronabaserade hostingföretaget kvalar in i denna exklusiva skara.

– Det är klart att vi är både stolta och glada att vi lyckas i år igen, säger City Networks VD, Johan Christenson. Att hamna på Di:s lista med Gasellföretag är ju inte bara ett kvitto på att bolaget växer snabbt, utan också att det är ordning och reda i affärerna och de affärsdrivande processerna. Det är så att säga både ett mått på kvantitet och kvalitet.

Gasellföretagen spelar en mycket viktig roll i ekonomin. Enligt näringslivets forskningsinstitut Ratio i Stockholm står de snabbväxande företagen i allmänhet och Gasellföretagen i synnerhet för i princip hela den svenska sysselsättningstillväxten. Under de femton år som Gaselltävlingen hittills har hållits har de medverkande företagen genererat sammanlagt 215 000 arbetstillfällen. ”Nästan hela nettojobbskapandet i den svenska ekonomin kommer från små och medelstora företag och speciellt de snabbväxande företagen”, konstaterar Ratios vice VD Karl Wennberg.

– Vi är inne i en expansiv fas med åtta nyanställningar under den senaste tolvmånadersperioden, vilket är en ökning med över 40 procent. Av allt att döma kommer vi också att fortsätta att rekrytera i ungefär samma takt det kommande året, berättar Johan Christenson. Givetvis är det kul att visa för omvärlden att det går att växa snabbt också på mindre orter utanför landets storstadsregioner. Men snabb tillväxt är inte ett självändamål, understryker City Networks VD. För oss är det i första hand ett kvitto på att vi gör rätt saker i rätt ordning och – inte minst – att fler och fler kunder upptäcker, uppskattar och värdesätter våra tjänster.

Bedömningen av eventuella Gasellföretag görs utifrån företagens fyra senaste årsredovisningar. De villkor som ska uppfyllas är att bolaget har:

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr
  • Minst 10 anställda
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och sista räkenskapsåret
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser