Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Roxtec lägger IT-driften hos City Network

mars 8, 2016
/
Pressmeddelanden

City Network, en av Europas snabbast växande leverantörer av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS), meddelar idag att svenska Roxtec valt företaget som leverantör. Roxtec, med huvudkontor i Sverige, utvecklar och säljer modulbaserade tätningslösningar för kablar och rör. Företaget är under kraftig global tillväxt och som ett led i sin tillväxtstrategi har Roxtec fattat beslut om att lägga över driften av sin IT-infrastruktur i molnet. City Network och företagets IaaS-tjänst City Cloud valdes utefter utvalda kriterier.

– Vi är ett innovativt företag, säger Johan Jartelius, CIO på Roxtec. Vår kärnverksamhet är att utveckla och sälja tätningslösningar, och även IT-avdelningen måste fokusera på att tillföra affärsvärde. Därför fattade vi det strategiska beslutet att lägga ut driften av IT-infrastrukturen. Med tanke på att migreringen måste få ta tid och ske i olika faser, tyckte vi att City Networks flexibla och skalbara lösning var mest attraktiv.

Migreringen sker i fyra faser och inleds med att City Network tar över delar av driften av IT-infrastrukturen. Målet är att hela Roxtecs globala IT-infrastruktur ska driftas genom City Networks IaaS-tjänst City Cloud.

Roxtec växer kraftigt. Bolaget har över 700 anställda och omsatte 2015 drygt 1,8 miljarder kr. Utöver huvudkontoret i Sverige, där 200 anställda arbetar, har företaget kontor i USA respektive Kina med 100 anställda var. Roxtec har 25 dotterbolag och är representerat på 70 marknader.

– City Network har precis som vi en aggressiv tillväxtstrategi och globala expansionsplaner med inriktning på innovation, säger Johan Jartelius. Deras etablering på den amerikanska marknaden är en anledning till att vi valde dem som leverantör, liksom deras fokus på att anpassa sin tjänst för särskilda branschkrav och specifika kundbehov. Mot bakgrund av detta ser vi fram mot att genomföra vår migreringsresa tillsammans med dom, en resa som vi känner att vi har god kontroll över.

City Network kommer inledningsvis att drifta delar av IT-infrastrukturen från sitt datacenter i Karlskrona.

– Att ytterligare ett stort svenskt internationellt företag väljer vår IaaS-tjänst City Cloud som strategisk plattform för driften av sin IT-infrastruktur är naturligtvis mycket glädjande och ett kvitto på att City Network nu etablerats som en av de stora leverantörerna inom detta område i Sverige och Europa, , säger Johan Christenson, VD och grundare av City Network. Roxtecs strategi att stegvis migrera sin IT-infrastruktur till molnet är väl genomtänkt och något som vi anser att fler företag bör överväga när de lägger sin strategi för driften av IT-infrastruktur.

 

Om Roxtec
Roxteckoncernen, som har sitt huvudkontor i Karlskrona, utvecklar, tillverkar och säljer modulbaserade tätningslösningar för kablar och rör. Företagets uppfinning för anpassning till kablar och rör av olika storlekar kallas Multidiameter™. Lösningen är baserad på tätningsmoduler med avskalbara gummilager, vilket säkerställer en perfekt tätning oavsett den yttre dimensionen på kabeln eller röret. Tekniken förenklar design och konstruktion, förkortar installationsprocessen och minskar behovet av lager, material och logistik. Den ger också en inbyggd reservkapacitet som underlättar vid ombyggnader och framtida uppgraderingar. Roxtec ger service och support åt kunder på över 70 marknader världen över genom egna dotterbolag och ett stort nätverk av distributörer. För mer information, vänligen besök www.roxtec.com.