Alla Pressmeddelanden, Nyheter & Artiklar

Region Västerbotten automatiserar med Boost.ai och Cleura

september 6, 2022
/
Pressmeddelanden

Med 1/8 av Sveriges totala yta och med en befolkning på drygt 270 000 i Region Västerbotten ansvarar regionens drygt 9700 anställda för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. För att kunna leva upp till dagens behov och förbereda för framtida krav med fokus på kostnadseffektivitet och hållbarhet är digitalisering och där inte minst automatisering av manuella processer en central del i regionens strategi. 

På regionen har vi sedan 2020 drivit ett projekt som vi kallar för Intelligent Automation”, förklarar Erik Vallgren, projektägare och digitaliseringsarkitekt på Region Västerbotten.

Syftet med projektet är att identifiera processer och arbetsuppgifter i verksamheten som kan skötas av en digital assistent i stället för våra medarbetare. På så sätt frigör vi tid för vår personal att fokusera på andra delar i verksamheten än repetitiva manuella processer.”

Projektet har fram till dags dato automatiserat ca 60 olika processer inom olika delar av regionens verksamhetsområde. Tillsammans har de utfört arbete som motsvarar 220 000 timmar, uppgifter som tidigare utfördes av människor. Projektet är framgångsrikt och målsättningen är nu att ytterligare skruva upp antalet automationer i fler delar av verksamheten. 

En outtröttlig assistent som alltid gör ett perfekt jobb
regionvasterbotten.se

Inför detta arbete har regionen valt Boost.ai:s chattbott levererad på Cleuras regulatoriska och svenska molntjänst Compliant Cloud.  Boost.ai:s chattbot gör det möjligt för Region Västerbotten att bygga och driftsätta virtuella agenter i stor skala. Samtidigt säkerställer driften på Cleuras molntjänst att regionen lever upp till lokala lagar och regler avseende datahantering och sekretess, som exempelvis GDPR och OSL (Offentlighets- och sekretesslagstiftningen). 

Conversational AI Platform for Enterprise | boost.ai
Boost your self-service rates and reach new heights of customer satisfaction using our end-to-end conversational AI platform!
www.boost.ai

Vi har utvärderat olika chattbott-alternativ under projektet men har nu valt att satsa på Boost.ai och deras lösning.

Förutom att vara väldigt enkel att hantera så har Boost.ai en väldigt god språkförståelse vilket gör att den går att träna upp och förbättra allteftersom vi adderar nya automationer. Totalt sett gör det användningen väldigt effektiv”, förklarar Erik. 

Mot bakgrund av att många automationer sker inom vård och omsorg där stora mängder personuppgifter hanteras var det viktigt för Region Västerbotten att de kunde drifta tjänsten på ett sådant sätt så att man inte riskerar att bryta mot vare sig GDPR eller OSL. 

Det är en klar fördel att Boost.ai erbjuder sin tjänst via den svenska molntjänsten Cleura som har inbyggd regelefterlevnad och som säkerställer att inte personuppgifter exponeras till tredje land”, säger erik

Han fortsätter ”Med Boost.ai på Cleura kan vi därmed dra nytta av den skalbarhet och flexibilitet som molnet erbjuder i projektet. Molnet ger oss en tydlig kostnadsfördel i och med att vi kan skala upp användningen när vi adderar nya automationer och därmed enbart betala för den kapacitet vi använder”, avslutar Erik. 

Compliant Cloud – Molntjänster för reglerade branscher – Cleura
Compliant Cloud är inte bara IT infrastruktur för storföretag utan ett övergripande, modernt dataskydd för reglerade branscher.
cleura.com

Region Västerbotten valde Boost.ai på Cleura efter utvärdering och avrop, samt implementationsstöd från Atea. Implementationen genomfördes under det första kvartalet 2022 och sedan april i år är den nya chattbotten på Cleuras svenska moln i drift.

Hur kan vi hjälpa din organisation?
Svara på ett antal frågor och lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi hur vi bäst kan hjälpa din organisation och hur ni kan dra nytta av våra IT-infrastrukturtjänster samt de tjänster och lösningar som finns i vårt ekosystem.
1Start
2Verksamhet
3Organisation
4Tjänster
5Kunder
6Kontakt
7Indikation
Svara på ett antal frågor och lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi hur vi bäst kan hjälpa din organisation och hur ni kan dra nytta av våra IT-infrastrukturtjänster samt de tjänster och lösningar som finns i vårt ekosystem.

Om Boost.ai

Boost.ai är specialiserade på företagslösningar inom Conversational AI och har utvecklat en skalbar Conversational AI-plattform av världsklass. Boost.ai ger företag och organisationer möjlighet att automatisera kundtjänst och interna support kanaler, genom att förbättra kunddialoger, ge support till kundtjänst, och ökar intäkter med en egenutvecklad självlärande AI. En lösning som inte kräver förkunskaper om kodning, som är snabb att implementera, lätt att lära sig och mycket skalbar.

Boost.ai Conversational AI lösning hanterar obegränsat med frågor och svar så kallade intents samtidigt som mer än 90 procent av frågorna konsekvent besvaras av AI lösningen. Virtuella agenter utvecklade på Boost.ai:s plattform används av företag som Telenor, DNB och Silvercar av Audi för att framgångsrikt automatisera tusentals interaktioner dagligen. Boost.ai är ett privatägt norskt mjukvaruföretag som grundades 2016 och en del av Nordic Capital-portföljen, en ledande private equity aktör. Boost.ai har sitt huvudkontor i Stavanger, Norge, med kontor i Stockholm, Los Angeles, Oslo och Köpenhamn.

Om Cleura

Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster med full automation för organisationer som vill kunna innovera utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är tillgängliga över hela världen. För mer information, besök gärna www.cleura.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Christenson, grundare av Cleura och VP Innovation
+46 733 31 21 36
johan.christenson@cleura.com